Algemene voorwaarden

Voor orders die u geplaatst heeft na 1-2-2018 vindt u de voorwaarden hieronder.

De Algemene voorwaarden voor orders na 1-2-2018

Voor orders die u geplaatst heeft voor 1-2-2018 vindt u de voorwaarden hieronder.

De Algemene voorwaarden voor orders voor 1-2-2018

Voor orders die u geplaatst heeft voor 1-7-2017 vindt u de voorwaarden hieronder.

De Algemene voorwaarden voor orders voor 1-7-2017

Voor orders die u geplaatst heeft voor 1-10-2016 vindt u de voorwaarden hieronder.

De Algemene voorwaarden voor orders voor 1-10-2016

Garantiebellen heeft in de deze Algemene voorwaarden nog verouderde bepalingen staan die na wijziging van de telecomwet per 1-10-2016 niet meer gelden. (zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-55.html).

Concreet betekent het dat een zakelijke abonnee voortaan telecomcontracten te allen tijde kosteloos kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand (artikel 7.2a, derde, vierde en vijfde lid) als die contracten:

a. Voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
b. Na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd; of
c. Zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur.

Belangrijk is ook dat contracten niet meer stilzwijgend verlengd zullen worden.

Voor orders die u heeft geplaatst voor 1-10-2016 kunt u zich op de nieuwe en voor u meer gunstige bedingen beroepen zoals die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden voor orders na 1-10-2016 die conform de nieuwe wetgeving is opgesteld, zie aldaar Artikel 3 - Aanbieding, totstandkoming, duur en de Overeenkomst.

Als u vragen heeft over onze voorwaarden laat het ons weten en bel 010 7139 660.